”Hållbart arbete – en självklarhet!”

”Hållbart arbete – en självklarhet!”

Vi på Nemax ser till att det avfall som vi tar hand om leds till återvinning. Vi strävar alltid efter att hitta nya lösningar för att kunna utnyttja avfall som råmaterial på marknaden.
För oss har det här blivit en självklarhet.

Vi, du och jag, lever i en värld med stora utmaningar. Vi lever i en tid då det är av yttersta vikt att minska miljö- och klimatpåverkan, att tillsammans arbeta för hållbara affärer.
Hur gör vi det då?
Här på Nemax gör vi alltid vårt bästa för att möta marknadens och kundens behov med innovativa lösningar. Vi kan snabbt förändra våra tjänster och vårt erbjudande utifrån de förutsättningar som råder för dig och ditt företag och – inte minst – utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Vi strävar alltid efter att i möjligaste mån skapa cirkulära kretslopp, där material återvinns så många gånger som möjligt. Allt för att skapa förutsättningar för en hållbar miljö. Allt för att du som kund ska känna dig trygg.

Att värna om och arbeta för en bättre miljö är och har alltid varit en självklar del av vardagen för oss på Nemax. Se oss gärna som en resurs i er organisation. Låt oss vara er hjälp för ett fungerande miljöarbete.

Varmt välkommen!

Ann-Christin Bergstedt
VD NEMAX Miljöhantering AB

Låt oss kontakta dig