Kemsortering och kemavfall

Kemsortering och kemavfall

Kemikalier kan vara farliga av flera olika anledningar. De kan vara explosiva, brandfarliga, frätande, smittförande och giftiga. Att sortera och klassificera dem rätt är därför viktigt.

Med vår hjälp identifieras, sorteras och emballeras alla kemikalier på plats i din verksamhet och vid komplexa och svåridentifierade kemikalier hjälper vår kemist för farligt avfall till. Vid provtagning och analys använder vi oss alltid av ackrediterat laboratorium.

Kontakta oss för mer information

Johanna Petersson

Johanna Petersson

Administration/Kundsupport

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig