Utrustning

Utrustning

Hanteringen av farligt avfall ska alltid vara enkel och säker. Rätt utrustning är en förutsättning för att minimera riskerna vid läckage av miljöfarliga och brandfarliga vätskor. Nemax Miljöhantering AB erbjuder utrustning för vätskehantering, spill, läckage och sortering – utrustning som anpassas efter verksamhetens specifika behov.

Se mer utrustning

Utrustning för din miljö och säkerhet

Rätt utrustning vid hantering av miljöfarliga och brandfarliga vätskor är en förutsättning för att minimera riskerna i ditt arbete.

Ladda ner produktblad 

Kontakta oss för mer information

Nicklas Pålerud

Nicklas Pålerud

Försäljningschef/Miljörådgivare

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig