Miljörådgivning

Miljörådgivning

Att ha ett fungerande miljöarbete i sin verksamhet är en självklarhet idag. Och då är det viktigt att veta vilka lagar och regler som gäller.

För att nå de gemensamma miljömålen är det viktigt att följa lagar, regler och förordningar. Och för att uppnå kraven i din egenkontroll, myndighetsrapportering och miljöledningssystem är det viktigt med en tydlig dokumentation.
Verkar det rörigt? Vi på Nemax erbjuder dig och er rådgivning. Vi guidar er gärna för ett hållbart och effektivt miljöarbete i den dagliga verksamheten.

Kontakta oss för mer information

Stefan Grandin

Stefan Grandin

Service/Kemist

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig