Tekniska tjänster

Tekniska tjänster

Olika verksamheter kräver olika typer av utrustning och lösningar för att miljöarbetet ska fungera. Vilka? Det tar vi reda på.

Det krävs regelbundna kontroller och underhåll av din anläggning och utrustning för att miljöarbetet ska fungera. Tillsammans kan vi identifiera behoven för att säkerställa en lämplig lösning för dig och din verksamhet. Dessutom utreder och klarlägger vi myndighetskrav för att ta fram en handlingsplan som överensstämmer med gällande lagar och regler. Allt för att du ska känna dig trygg.

Kontakta oss för mer information

Robert Larsson

Robert Larsson

ADR-Chaufför

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig